www.zslukasove.cz

neděle 21. října 2018

22. 10. - 26. 10. 2018

ČJ
ČTENÍ 

 • marťanština
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání   
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen, modelování
 • písmenko L
 • PS po str. 28
 PSANÍ
 • uvolňovací cviky
 • správné držení tužky
 • písanka po str. 32
MA
 • počítání v oboru 0 - 5 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa
 • sčítání do 5
 • PS po str. 37 
PRV
 • Podzim na poli
 • PS po str. 17
AJ
Každý den procvičujte marťanštinu a čtěte.

POZNÁMKY
V pondělí a úterý (29. 10. – 29. 10.) budou PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
Chybí mi peníze na SRPŠ asi od 2 žáků. Prosím o doplacení do konce týdne.

pondělí 15. října 2018

Jen červená to může být

Nezapomeňte dát zítra dětem červené oblečení. Stačí alespoň tričko či mikinu.

Jak správně trénovat čtení


V pátek jsem dětem rozdala tabulku slov ke čtení. Můžete trénovat odstavce k probrané hlásce. Dnes to bylo Č, během týdne přibude R.

Děti budou daná slova číst nahlas po písmenkách (marťansky B – O – T - A) a pak ho řeknou celé (BOTA). Pokud se stane, že žák čte písmenka pomalu, rozložené slovo pak neslyší. Vyzvěte jej, aby daná písmenka přečetl rychleji, případně rozložené slovo po něm nahlas zopakujte (hláskujte B – O – T – A).

Pokud dítě bezpečně pozná písmenka, slovo po písmenech přečte, ale nedokáže jej složit, použijte nejprve čtecí tabulku a tabulku k procvičení marťanštiny, aby dítě slovo naposlouchalo.

Nepodceňujte každodenní trénování.

neděle 14. října 2018

15. - 19. 10. 2018


ČJ
ČTENÍ
 • marťanština
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání   
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen, modelování
 • písmenka Č a R
 • PS po str. 26

PSANÍ

 • Uvolňovací cviky
 • správné držení tužky
 • písanka po str. 27

MA
 • počítání v oboru 0 - 5 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa
 • sčítání do 4
 • psaní číslice 5
 • PS po str. 32            

PRV
 • Podzim na zahradě
 • Podzim na poli
 • PS po str. 17
AJ

Pondělí - Čtení - Zakroužkovat písmeno Č v básničce a nalepit či namalovat obrázky.
Úterý - Matematika - Opis čísel v sešitě. 
          - Čtení - strana 21
Čtvrtek - Čtení - Trénujeme čtení pracovního listu
            - Matematika - str. 31/3 

POZNÁMKY
Od 15. 10. do 25. 10. proběhne podzimní sběrová akce starého papíru.

středa 10. října 2018

První diktát

Včera jsme psali první diktát. Dnes jsem dětem dala sešity na kontrolu a opravu domů. Ne všechny jsem mohla odměnit jedničkou. Tyto známky jsou zapsány jen v sešitě, abyste měli přehled, jak by to dopadlo a kdo musí přidat.

Jak probíhá diktát?
Píšeme prozatím jen 6 - 8 slov. Nejprve řeknu celé slovo, pak po hláskách. 
Např. TETA, pak T - E - T - A, na prstech ukazujeme společně počet hlásek. Celé slovo pak žáci zapisují samostatně. Na tabuli máme přehled probraných písmen pro případ, že někdo zapomene tvar.
Kontrola diktátu probíhá tak, že všichni nahlas čteme společně hlásky a pak přečteme i celé slovo.

Za domácí úkol děti budou psát opravy. Každé špatně napsané slovo jsem jim předepsala a děti jej jednou opíšou. Dnes, protože jsem jim to potřebovala vysvětlit a ověřit si, že mě všichni pochopili, jsme opravu psali společně během hodiny. Jen jedno dítě to nemá hotovo, dokončí to doma. Opravy nebudu jako domácí úkoly zaznamenávat. Musíte si doma sešity vždy prohlédnout.

Tento týden nás čeká ještě jeden cvičný diktát a v pondělí už začneme naostro. Tak vše doma procvičte, ve třídě píšeme diktáty každý den na tabulky, ať můžu v pondělí či úterý rozdat samé jedničky.

pondělí 8. října 2018

SRPŠ

Prosím o úhradu 200 Kč na SRPŠ. Peníze založte dětem do Notýsku, tam také nejdete potvrzení o převzetí dané částky.