www.zslukasove.cz

středa 12. prosince 2018

Jarmark

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě i prodeji na letošním jarmarku. Moc si toho cením a jsem ráda, že mám tak milé a sympatické rodiče. :-)

Fotky malých prodavačů:
neděle 9. prosince 2018

Organizace jarmarku

V úterý 11. 12. 2018 od 15.30 do 17 hodin nás čeká jarmark. Během pondělí vybereme 3 - 5 žáků, kteří budou s mou pomocí "prodávat" své výtvory. Počet prodavačů záleží na množství výrobků, které děti ještě zítra či v úterý přinesou. Pokud ještě něco na poslední chvilku chystáte, budu moc ráda, nemáme toho letos hodně. Jen mi dejte mailem či jiným vzkazem vědět. Prodávající děti budou mít v Notýsku založený lísteček s informacemi. Prosím o podpis.

Ostatní děti s rodiči zvu na jarmark pochopitelně také. Najdete tam spoustu věciček, které Plavčíci vyrobili a vy je určitě oceníte.

Christmas

POSÍLÁM VÁM VÁNOČNÍ PÍSNIČKY:
Vánoční koncert

10. 12. - 14. 12. 2018

ČJ
         ČTENÍ 
 • marťanština
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání  
 •  poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen, modelování
 • písmenko Š, Ř  po str. 71

           PSANÍ
 • Uvolňovací cviky
 • správné držení tužky
 • písanka – dopíšeme poslední stranu a soustředíme se na opis (či diktát) vět a slov

MA
 • počítání v oboru 0 - 7 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa
 • PS po str. 71

PRV
 • Blíží se Vánoce
 • U babičky a dědečka

AJ


POZNÁMKY
11. 12. bude Jarmark

středa 5. prosince 2018

Andělský den

Fotky z dnešní výuky najdete zde.

3. 12. - 7. 12. 2018

ČJ
         ČTENÍ 
 • marťanština
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání   
 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen, modelování
 • písmenko S, CH, po str. 63

           
           PSANÍ
 • uvolňovací cviky
 • správné držení tužky
 • písanka po str. 48

MA
 • počítání v oboru 0 - 6 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa
 • psaní číslice 7
 • PS po str. 65        

PRV
 • Slavíme Mikuláše

AJ

 Najdete v úkolníčku.
POZNÁMKY
 Ve středu nás čeká andělský den.