www.zslukasove.cz

neděle 24. března 2019

25. - 29. 3. 2019

ČJ
ČTENÍ 
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového
 • vnímání   
 • nácvik plynulého čtení, postřehování
 • čtení textů psaných malým tiskacím písmem
 • čtení s porozuměním - porovnávání
 • PS 2 – ryby - po str. 32

PSANÍ
 • správné držení tužky
 • opakování a procvičování probraných písmen
 • nácvik psaní písmen au, ou, A, U
 • vázání písmen do slabik a slov
 • písanka 2 - po str. 25

MA
 • počítání v oboru 0 - 10 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa, slovní úlohy
 • sčítání a odčítání do 10
 • zápis čísel v desítkové soustavě, desítky, jednotky do 20 
 • PS po str. 47

PRV
 • Okénko do jarní přírody
 • Jaro je tady
 • Příroda na jaře
 • str. 44 - 47

AJ
Happy birthday

Každý týden zdůrazňuji, že děti musí každý den číst. Někdy čtou oblíbenou knížku nebo úkol. Pokud nemáte inspiraci, můžete zkusit třeba tento odkaz.

POZNÁMKY

úterý 19. března 2019

Čtení

Ve čtení udělalo hodně dětí velký pokrok. Šikulové čtou už jako dospělí. Ne všechny děti čtení baví. Zábavné jim to přijde ve chvíli, kdy textu budou rozumět a přečtou jej rychle.

U některých dětí však pokrok nevidím. Je možné, že nečtou doma každý den. Vím, že den je krátký a máte doma hodně povinností, ale čtení je základ. Pokusím se děti k četbě motivovat. Každé úterý, čtvrtek a pátek budeme číst během výuky 10 minut knihu. Do těchto hodin se budou děti nosit své rozečtené knížky. Pokud na to zapomenou, půjčím jim svou. Je lepší, když si donesou svou vlastní - oblíbenou.

Poznávání času

V prvouce se učíme orientovat v čase. K tomu patří i poznávání hodin. Prozatím stačí jen poznat např. půl páté, čtvrt na devět, tři čtvrtě na dvanáct, jedna hodina...
Můžete si to procvičovat také zde. V pátek nás čeká malý testík.

pondělí 18. března 2019

18. - 22. 3. 2019

ČJ
ČTENÍ 
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového
 • vnímání   
 • nácvik plynulého čtení, postřehování
 • čtení textů psaných malým tiskacím písmem
 • čtení s porozuměním - porovnávání
 • PS 2 – ryby - po str. 32

PSANÍ
 • správné držení tužky
 • opakování a procvičování probraných písmen
 • nácvik psaní písmen r, P, R
 • vázání písmen do slabik a slov
 • písanka 2 - po str. 19
MA
 • počítání v oboru 0 - 10 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa, slovní úlohy
 • sčítání a odčítání do 10
 • zápis čísel v desítkové soustavě, desítky, jednotky do 20
 • pohyb ve čtvercové síti, krychle, krychlové stavby, koule
 • PS po str. 44
PRV
 • Poznávání hodin – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá
 • str. 58, 59

AJ
Happy birthday
Každý týden zdůrazňuji, že děti musí každý den číst. Někdy čtou oblíbenou knížku nebo úkol. Pokud nemáte inspiraci, můžete zkusit třeba tento odkaz.

POZNÁMKY
Ve čtvrtek 21. 3. náš čeká Den otevřených dveří pro předškoláky a Ponožkový den.

Den otevřených dveří a Ponožkový den

Co nás ve čtvrtek 21. 3. čeká?Na obrázku může být: 1 osoba, text

neděle 10. března 2019

11. 3. - 15. 3. 2019

ČJ
ČTENÍ 
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání   
 • nácvik plynulého čtení, postřehování
 • čtení textů psaných malým tiskacím písmem
 • čtení s porozuměním - porovnávání
 • PS 2 – ptáci - po str. 29

PSANÍ
 • správné držení tužky
 • opakování a procvičování probraných písmen
 • nácvik psaní písmen A, v, y, V
 • vázání písmen do slabik a slov
 • písanka 2 - po str. 13

MA
 • počítání v oboru 0 - 10 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa
 • prohlubování počítání do deseti, příklady typu 5 + 2 < 10
 • řešení slovních úloh 
 • pohyb ve čtvercové síti
 • PS po str. 39
 • cvičení pro šikulky
PRV
AJ

Každý týden zdůrazňuji, že děti musí každý den číst. Někdy čtou oblíbenou knížku nebo úkol. Pokud nemáte inspiraci, můžete zkusit třeba tento odkaz.
POZNÁMKY

neděle 3. března 2019

4. 3. - 8. 3. 2019

ČJ
ČTENÍ 
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání   
 • nácvik plynulého čtení, postřehování
 • čtení textů psaných malým tiskacím písmem
 • čtení s porozuměním - porovnávání
 • PS 2 – zvířata - po str. 27

PSANÍ
 • správné držení tužky
 • opakování a procvičování probraných písmen
 • nácvik psaní písmen k, o, O
 • vázání písmen do slabik a slov
 • písanka 2 - po str. 7

MA
 • počítání v oboru 0 - 10 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa
 • sčítání a odčítání do 10
 • řešení slovních úloh
 • dopočítávání
 • pohyb ve čtvercové síti
 • PS po str. 34
PRV
 • Roční doby, měsíce – opakování
 • Rodinné oslavy
 • Dny v týdnu
 • PS str. 57 - 58

AJ

každý den čtení - pracovní sešit, čtecí tabulky či vlastní kniha
V této fázi učení je denní nácvik hlasitého čtení velmi důležitý (stačí 5 - 10 minut)
POZNÁMKY